Apache 2.4.25のリリースと複数の脆弱性情報(CVE-2016-0736 , CVE-2016-2161 , CVE-2016-5387 , CVE-2016-8740 , CVE-2016-8743 )

面です。

OSSセキュリティブログを更新しました。

Apache 2.4.25のリリースと複数の脆弱性情報
(CVE-2016-0736 , CVE-2016-2161 , CVE-2016-5387 ,
 CVE-2016-8740 , CVE-2016-8743 )
が出ています。情報は逐次更新します。

https://oss.sios.com/security/apache-security-vulnerabiltiy-20161221